Elev/Vårdnadshavare

Antal: 7

 • Trygghetsarbete

  Enskede skolas målsättning är att alla elever ska känna sig sedda och att ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. All personal arbetar förebyggande kring detta i sin dagliga verksamhet.

  Kategorier:
 • Elevhälsa

  Elevhälsans arbete syftar till att främja barnets-ungdomens lärande och utveckling genom att undanröja hinder för en bra skolsituation.

  Kategorier:
 • Anmäl frånvaro

  Om en elev behöver vara hemma på grund av sjukdom måste vårdnadshavare anmäla det till skolan varje sjukfrånvarodag.

  Frånvaroanmälan ska vara registrerad innan kl. 08.00.

  Kategorier: