Specialpedagogik

Specialpedagogisk arbetsgrupp

På Enskede skola finns en specialpedagogisk arbetsgrupp som består av specialpedagog, speciallärare och resurslärare.

Arbetsgruppen hjälper elever i behov av särskilt stöd, individuellt eller i liten grupp. De samarbetar med pedagogisk personal vid pedagogiska kartläggningar och upprättande av åtgärdsprogram. De tillgodoser och hjälper eleverna med kompensatoriska läromedel såsom talböcker och olika dataprogram t ex vid dyslexi. Specialpedagogen medverkar i skolans elevhälsoteam där olika professioner samspelar.

Arbetsgruppen

Else Nyrén, Speciallärare 

Hanna Jämttjärn, Specialpedagog 

Viktor Orellana, Specialpedagog 

Riitta Vilkman, Specialpedagog 

Eva Balazs, Specialpedagog

 

Dela: