Skolsköterska

Skolsköterskor

Eva Jillefors-Olsson och Ann Heinum är skolsköterskor på Enskede skola.

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar förskoleklass. Vi är elevernas företagshälsovård.

Skolhälsovården ska vara förebyggande, vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.
Hälsoundersökningarna och hälsosamtalen är en av våra naturliga kontaktytor med elever och föräldrar men vi erbjuder också hälsoupplysning både enskilt och i grupp.

Vi fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC.

På vår mottagning kan vi hjälpa till med enklare sjukvård men måste vid svårare fall hänvisa till sjukvården.

Skolläkare

Skolläkare Monica Granath har tidsbokad mottagning en gång i veckan, bokning via skolsköterskan.

Datajournaler

Skolhälsovården i Stockholms Stad övergick 2009 till datajournaler och systemet behandlar samma personuppgifter som stadens elevregister. Datajournaler behandlas med samma sekretess som journaler i all övrig hälso- och sjukvård.

Kontakt

Eva Jillefors-Olsson, ansvar för F-6 B och C, 7-9 C och D

Ann Heinum, ansvar för F-6 A, 7-9 A och B

 

Dela: