Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor Sofia Stenberg (årskurs 9), Tina Lyckman (biträdande rektor årskurs 5-8),  Kristina Attersand (biträdande rektor årskurs 1-4) samt Monica Ylling (Förskoleklass och fritidshem)

Skolledningen finns på rektorsexpeditionen i A-huset. Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 

Du når dem lättast via deras mejladresser nedan.

Antal: 5