Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor Sofia Stenberg, Jesper Molin (biträdande rektor årskurs 6,7 och 9), Tina Lyckman (biträdande rektor årskurs 4,5 och 8),  Kristina Attersand (biträdande rektor årskurs 1-3) samt Monica Ylling (Förskoleklass och fritidshem)

Skolledningen finns på rektorsexpeditionen i A-huset. Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 

Du når dem lättast via deras mejladresser nedan.

Antal: 5