Organisation

Ovan beskrivs Enskede skolas organisation i en organisationskarta. Du hittar skolledningens kontaktuppgifter under kontakt. Den pedagogiska personalen är indelad i arbetslag: AE Förskoleklass, AE Fritidshem, AE 1-3, AE 4-6, AE 7, AE 8 och AE 9.

Dela:
Kategorier: