Om skolan

Vi följer eleven genom hela grundskolan

Enskede skola ligger granne med Margaretaparken mitt i Gamla Enskedes villaidyll i södra Stockholm.

Vi har förmånen att följa eleverna genom hela grundskolan. Från den nyfikna sex-/sjuåringen som börjar knäcka läskoden och utveckla sina sociala färdigheter till den vetgiriga tonåringen som analyserar, granskar och fördjupar i sitt lärande. Vi strävar efter att ge alla våra elever en bra grund inför framtidens studier och yrken. Skolan har i dag ca 920 elever som undervisas från förskoleklass till år 9. Detta gör oss till en av de största grundskolorna i Stockholm.

På skolan arbetar ca 125 anställda inom olika personalgrupper; lärare, fritidspedagoger, barnskötare, vaktmästare, skolbibliotekarie, skolmåltidspersonal, elevhälsopersonal och skolledare. Undervisningen bedrivs av våra arbetslag: AL Förskoleklass, AL Fritidshem, AL 1-3, AL 4-6, AL 7, AL 8 och AL 9.

Till stöd har arbetslagen elevhälsoteam, speciallärarteam, it-samordnare, kansli och vaktmästeri, skolbibliotekarie, skolmåltid och skolledning. Tillsammans med våra elever och vårdnadshavare skapar vi Enskede skola.

 

Dela:
Kategorier:

Skolledning