Rektorsbrev december

Snart stundar ett välförtjänt Jullov för både elever och personal. Det har varit en intensiv termin och både barn och vuxna har fått uppleva och lära nya saker.

Skolan är en viktig del i samhället som påverkar och påverkas av sin omvärld på såväl lokal, nationell och global nivå. I det perspektivet möter elever idag utmaningar som tidigare generationer inte gjort på samma vis. Information och desinformation kommer direkt och i stor mängd alldeles oavsett om det rör, nyheter från långt borta eller från nära håll. Medias bevakning är snabb och använder sig av dramatiska headlines för att vi alla, oavsett ålder, ska klicka på nyheten. Den digitala kommunikationen gör också att det sociala samspelet mellan individer är snabbt, direkt och föränderligt. Skolan som organisation behöver därför förhålla sig till en annan spelplan än tidigare.

Nya inslag i undervisningen är nödvändigt för att utbilda våra elever till ”morgondagens ” samhällsmedborgare, världsmedborgare. Digitalisering med programmering och MIK, media och informationskunnighet är viktiga delar i vår digitala samtid. Då algoritmer, som inte prioriterar källkritik, idag styr den information vi får faller det på mottagaren att värdera informationsflödet. Vi måste ge våra unga verktyg för att kunna sålla bland budskapen och ta ställning till den information som både sprids i nyhetskanaler och de sociala arenor våra barn idag är aktiva på. Ett aktivt värdegrundsarbete som ger eleven trygghet att ta ställning i alla sina ramar är en förutsättning för allt lärande. Att kunna säga ja eller nej, att känna respekt för varandras olikheter och åsikter, att respektera varandras rätt till integritet är grundbultar i ett demokratiskt samhälle. Skolan har givetvis ett stort ansvar här men kan omöjligt ansvara själv för detta. Vi behöver samarbeta med andra samhällsinstanser men framförallt med er föräldrar för att stödja våra barn och ungdomar att få de verktyg de behöver såväl kunskapsmässigt som socialt så att våra elever, på Enskede skola, har fått just sina bästa förutsättningar för framtiden.

Jag hoppas att ni innan vårterminen börjar, tillsammans hinner fräscha upp minnet om Enskede skolas trivselregler och förväntansdokument. Jag uppskattar alla elevers ansats i början av terminen att efterfölja den nya regeln om mobilfri skoldag. De elever som tycker att det är svårt får gärna lämna mobilen hemma. Slutligen önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi ser fram emot en vårtermin full med nya intryck och nya lärdomar tillsammans våra elever och er föräldrar!

Sofia Stenberg
Rektor

Dela:
Kategorier: