Trafiksituationen kring skolan

Hösten är i antågande och fler och fler av våra elever får skjuts till skolan med bil. Detta ökar trafiken runt skolan och innebär en ökad risk för fotgängare och cyklister. Enskede skola är en verksamhetsplats för ca 950 elever och 125 personal. För alla våra elevers säkerhet, små som stora, vi vill uppmana till ett förhållningssätt för att minska trafiken runt skolan:

  • Parkera gärna en bit bort från skolan och följ ditt barn, eller låt barnet gå själv sista biten.
  • Tänk på att hålla en låg hastighet och vara uppmärksam vid övergångsställen runt skolan med omnejd. Barn strömmar till oss från alla håll, på cykel, till fots, ensamma, i grupp, under lek och upptåg eller ibland upptagna av andra tankar.
  • Följ gängse parkeringsregler, stanna inte framför eller på övergångsställen, för nära en korsning, så att du skymmer sikten eller vid stopp- och parkeringsförbud.

Skolledningen

 

Dela: