Rektorsbrev

Information från rektor
Terminen är i full gång vi har haft ett välförtjänt lov efter en intensiv terminsstart. I slutet av januari genomfördes terminens utvecklingssamtal som är ett värdefullt och viktigt möte mellan elever, lärare och föräldrar. Vi är glada för den feedback vi får på vår verksamhet såväl i mindre som i större perspektiv och tar med oss värdefulla kunskaper i vårt fortsatta planeringsarbete för verksamheten. Elever i åk 2, 5 och 8 samt föräldrar i förskoleklass och åk 2 har besvarat årets brukarenkät, även detta ger oss bra vägledning i vad vi gör bra och vad vi behöver utveckla för att bli ännu bättre. Vi ser därför fram emot resultaten som återges till skolledningen under april.

Vinteridrottsdagen
Den 23 februari arrangerades skolans vinteridrottsdag för elever i åk 4-9. Det bjöds på vintervandringar, skridskoåkning, skidåkning på längden och utför i Romme. Våra elever både i Stockholm och i Romme fick en fantastisk vinterdag med strålande sol och roliga aktiviteter. Chaufförerna som skjutsade våra elever som åkte skidor i Romme har låtit hälsa till lärare och skolledning att de var mycket imponerade över ungdomarna som de upplevde som mycket trevliga, hjälpsamma och skötsamma!

Städdagen
Tillsammans med elevråden har vi fokus på våra miljöer i verksamheten. Under sommaren 2016 rustades skolgården och fortsatt rustning av vår utemiljö kommer ske under våren och sommaren. Fredagen före sportlovet hade vi gemensamt, en stor städdag i verksamheten. Vi passade på att rensa ut sådant som blivit föråldrat och inte längre används som t ex gamla inaktuella läromedel, trasiga stora tv-apparater och alltför slitna möbler. Eleverna var delaktiga i att källsortera och genom att besvara en enkät Mina idéer på hur vi kan få en ännu mer trivsam miljö på Enskede Skola. Det ska bli spännande att ta del av dessa idéer och tillsammans med elevråden se vilka vi kan genomföra! Redan nu under sportlovet har vi renoverat två lärosalar och ett omklädningsrum.

Nationella prov

De elever som går i åk 6 har redan påbörjat genomförandet av vårens nationella ämnesprov. Efter sportlovet kommer både åk 3 och 9 också att börja genomförandet av proven. Provdatum för åk 6 och 9 kan man hitta på www.skolverket.se  för åk 3 gäller istället en provperiod som påbörjas v 11.

Kameror
Som ett led i vårt förebyggande trygghetsarbete kommer under v 10 installationen av kamerorna i verksamheten slutföras.
Tanken med kamerorna är att de ska vara en hjälp att dels förebygga men även utreda brott eller annan allvarlig händelse. Tyvärr har vi under de senaste åren haft elever som har blivit bestulna på bland annat kläder och mobiler i omklädningsrum, kapprum till matsalen och i sina skåp. Vid varje stöld lägger lärare och skolledning ner mycket tid för att försöka ringa in vilka elever som befunnit sig i närheten av det som skett och hjälpa de elever som råkat ut för den kränkning en stöld alltid är.

Beslutet att installera kameror ska ses som ett komplement till det arbete som redan görs i skolan genom mentorer, trygghetsgrupp och elevhälsoteam. Rapporter visar att förekomsten av kameror kraftigt minskar både stölder men även andra oönskade beteenden som kränkningar, mobbing och skadegörelse. Dessa kan givetvis inte ersätta det arbete som behöver ske i relationen mellan oss som verkar här, elever, personal och tillsammans med föräldrar. Vår förhoppning är att installationen av kameror kommer ge oss bättre förutsättningar för detta arbete då mindre tid kommer behöva läggas på att utreda olika situationer och mer tid till relationer och arbete med viktiga värdegrundsfrågor.

Ingen övervakning sker men kamerorna spelar in all verksamhet i korridorer och i öppna utrymmen på skolan. Kamerorna finns ej på allmän plats, vilket på skolan innebär huvudentrén vid skolans reception samt entrén och vägen upp till rektorsexpeditionen.

Inspelningarna sparas i en vecka och raderas sedan, materialet används bara vid misstanke om allvarlig händelse. Det är bara rektor och av rektor utsedd person som har rättighet att titta på inspelningarna. Polisen kan begära ut materialet om en polisanmälan har skett.

Tydliga skyltar kommer finnas där kameror är uppsatta.

Sofia Stenberg, rektor Enskede skola

Dela:
Kategorier: