Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning, tidigare kallat hemspråk, är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet med undervisningen är bl.a. att barnen ska utveckla sin tvåspråkiga identitet. Undervisning i modersmål gör också att eleverna tillgodogör sig arbetet i skolan.

Förmågorna modersmålet arbetar med är (Lgr 11):

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Ansökan

Ansökan till modersmålsundervisning för nästkommande läsår, lämnas in i mitten av vårterminen till mentor eller direkt till modersmålsansvarig. Mentorerna delar ut ansökningar i god tid före sista ansökningsdag. Saknar ni en ansökningsblankett, finns denna att ladda ner på Skolwebben.

Kontakt

Vid frågor kring ansökningar kan ni ringa till Maria Nygren-Sjöholm 08-508 167 50.
Har ni frågor eller synpunkter kring undervisning ska ni ringa till Språkcentrum 08-508 338 15
Ni kan också läsa mer på Språkcentrums hemsida.

 

Dela:
Kategorier: