Kurator

Skolkurator

Helena Räf är kurator på Enskede skola.
 

Kurator arbetar:

  • förebyggande - via handledning och konsultation.
  • direkt - i samtal med personal, elever och föräldrar.
  • bearbetande - i enskilda elevsamtal i syfte att öka motivation, självkänsla och självinsikt.
  • med grupper - via observationer, värderingsövningar och gruppsamtal.
  • i händelse av konflikt eller kris kan medlingssamtal eller debriefing ges.

Kontakt

Kurator arbetar måndag-fredag.

Helena Räf 

 

Dela: