Elevhälsa

Elevhälsans arbete syftar till att främja barnets-ungdomens lärande och utveckling genom att undanröja hinder för en bra skolsituation. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan tillsammans med skolledningen och går igenom aktuella elevärenden.

Elevhälsoteamet består av skolsköterskor, kurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagoger.

Dela: