Dags att söka skola 2018

Med början den 15 januari är det återigen dags för vårdnadshavare att söka skola för sina barn. Nytt för i år är att skolplikten börjar gälla från sex års ålder och förskoleklassen därmed är obligatorisk.

 

Riksdagen sa ja till regeringens förslag (prop. 2017/18:9), den 15 november 2017, om att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige.

Majoriteten av de sökande är precis som alla andra år, förstås barnen som under 2018 fyller sex år. Men, även alla elever som idag går sista årskursen på sin nuvarande skola ska ansöka om plats i ny skola.

I dag är det cirka 98 procent av alla sexåringar som går i förskoleklass och för dem är den stora förändringen att de behöver följa skolans rutiner för frånvaro.

Dagarna innan den 15 januari får vårdnadshavare till de barn som fyller sex år under 2018, information hemskickad till barnets folkbokföringsadress. Av informationen framgår hur det går till att söka förskoleklass.

Enklast är det att ansöka via e-tjänsten Söka skola Stockholm, där vårdnadshavare under hela sökperioden som pågår fram till 15 februari, även kan göra ändringar i sina önskemål och där det också är möjligt att logga in och ta del av samt godkänna sitt platserbjudande, när detta meddelas den 15 mars.

Mer information om att söka skola finns på stockholm.se/sokaskola.

På skolan håller vi en informationskväll torsdag den 18 januari kl. 18:00 i skolans matsal för blivande förskoleklass och årskurs 7 elever.

Dela: