Biblioteket

Om biblioteket

Enskede skolas bibliotek är ett modernt, välutrustat och datoriserat studiebibliotek med ett centralt läge i skolan. Här finns cirka 30 arbetsplatser, 4 datorer och kopieringsmaskin. Skolbiblioteket är bemannat med utbildad bibliotekarie som vägleder elever och personal till skön-och facklitteratur och bistår vid informationssökning. Hit kommer elever både enskilt och klassvis för att låna böcker, söka information, ha sagostund, boksamtal och andra läsfrämjande aktiviteter. 

Stockholms stads grundskolors skolbibliotek har bytt datasystem och du når självservicen via http://skolbiblioteket.stockholm.se/#/ Kontakta skolbibliotekarie för frågor.

Stockholm stad har antagit en kommungemensam skolbiblioteksplan som reglerar skolbibliotekets verksamhet och ansvarsfördelning. Läs den här  

Högläsning är något fantastiskt. Den ger gemenskap och utvecklar språket och läsförståelsen. När ditt barn är lite äldre är det också roligt att läsa samma titel som sitt barn och ha sin en egen minibokcirkel, det finns så mycket högkvalitativ ungdomslitteratur att dela med sin tonåring. Ibland kan det dock vara lite svårt att veta vad som ska högläsas och därför följer nu några tips

Här finns en lista(.pdf) av några av årets bästa barn-och ungdomsböcker om du vill läsa med ditt barn eller kanske ge bort en bok (eller varför inte flera?) när du firar jul eller en annan högtid.

Vision

Skolbiblioteket ska upplevas som en positiv plats som stimulerar tankeutbyte, kunskapsutveckling, demokratiska värderingar och informationskompetens för både elever och personal. Verksamheten ska vara integrerad i lärandet på alla nivåer. Genom skolbibliotekets språkfrämjande arbete skall elevernas språk och läsförståelse utvecklas och stimuleras.

 

Varför är läsningen så viktig?

"Att läsa är att resa. Genom läsningen reser du till andra världar, tider och länder och med hjälp av din fantasi ser du bilderna framför dig. Du lär känna människor som kanske inte liknar dem du träffar varje dag. Du lär dig att förstå hur andra människor fungerar och utvecklar en empati för dem. Dina vyer vidgas och på så sätt får du möjligheter att påverka ditt såväl som andra människors liv".

Följande tre texter handlar om läsning:

  • I Läs med barnen få ni bland annat tips på skönlitterära böcker, bilderböcker samt rim och ramsor som passar eleven i förskoleklassen till år 3.
  • I Därför ska vi läsa med våra barn och elever får ni bland annat tips på högläsningsböcker för elever i årskurserna 4 till 6.
  • I Därför ska vi läsa! kan ni läsa om vikten av att vara en läsande förebild bland annat. Om läsning i årskurserna 7 till 9.

HBTQ-böcker

Skolbibliotekarien Malena Martinger Storme har sammanställt en lista med ett urval av de böcker vi har i beståndet som har HBTQ-tema på något sätt, mer eller mindre uttalat. Listan är sorterad efter tänkt målgrupp och innehåller också förslag på grafiska romaner (serier) med nämnda tema. Du hittar listan här(pdf)

Öppettider:

Måndag-fredag kl. 8.30-15.00

Telefon: 08 - 508 168 06

Dela: