Till innehåll på sidan

Biblioteket

Enskede skolas bibliotek är ett modernt, välutrustat och datoriserat studiebibliotek med ett centralt läge i skolan. I biblioteket arbetar Ann-Charlotte Måned, hon har ett stort intresse för barn- och ungdomslitteratur och är mån om att alla elever ska hitta en bok som passar just dem.

Om biblioteket

Enskede skolas bibliotek är ett modernt, välutrustat studiebibliotek med ett centralt läge i skolan.  Skolbiblioteket är bemannat med utbildad bibliotekarie som vägleder elever och personal till skön-och facklitteratur och bistår vid informationssökning. Hit kommer elever både enskilt och klassvis för att låna böcker, söka information, ha sagostund, boksamtal och andra läsfrämjande aktiviteter. 

Stockholms stads grundskolors skolbibliotek har bytt datasystem och du når självservicen via http://skolbiblioteket.stockholm.se/#/ Kontakta skolbibliotekarie för frågor.

Stockholm stad har antagit en kommungemensam skolbiblioteksplan som reglerar skolbibliotekets verksamhet och ansvarsfördelning. Läs den här (pdf)

Högläsning är något fantastiskt. Den ger gemenskap och utvecklar språket och läsförståelsen. När ditt barn är lite äldre är det också roligt att läsa samma titel som sitt barn och ha sin en egen minibokcirkel, det finns så mycket högkvalitativ ungdomslitteratur att dela med sin tonåring. 

Vision

Skolbiblioteket ska upplevas som en positiv plats som stimulerar tankeutbyte, kunskapsutveckling, demokratiska värderingar och informationskompetens för både elever och personal. Verksamheten ska vara integrerad i lärandet på alla nivåer. Genom skolbibliotekets språkfrämjande arbete skall elevernas språk och läsförståelse utvecklas och stimuleras.

Varför är läsningen så viktig?

"Att läsa är att resa. Genom läsningen reser du till andra världar, tider och länder och med hjälp av din fantasi ser du bilderna framför dig. Du lär känna människor som kanske inte liknar dem du träffar varje dag. Du lär dig att förstå hur andra människor fungerar och utvecklar en empati för dem. Dina vyer vidgas och på så sätt får du möjligheter att påverka ditt såväl som andra människors liv".

 

Dela: