Till innehåll på sidan

Start

Enskede skola ska vara en plats där elever och vuxna trivs och mår bra.

Vi vill, tillsammans med vårdnadshavare, främja elevernas utveckling till kreativa och demokratiska människor med goda kunskaper inför framtiden. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.

Ingress: 
Enskede skola ska vara en plats där elever och vuxna trivs och mår bra.