Start

Nyheter

  • Rektorsbrev maj 2018

    Våren har kommit och om bara 6 veckor är det dags för skolavslutning. Elever och lärare arbetar flitigt med att tillgodogöra sig kunskaper och lärande i olika ämnen, om samhället och världen. I en föränderlig värld behöver vi som individer, vuxna och barn, och som organisation utveckla förmågan att vara både snabbrörliga och formbara men ändå bestående och stabila. En grannlaga uppgift som både utmanar våra föreställningar och inspirerar oss att utveckla vår verksamhet tillsammans, personal, elever och vårdnadshavare.