Rektorsbrev oktober 2016

Snart är det dags för höstlov och det sjuder av verksamhet i Enskede skola. Under måndagen, den 24 oktober, uppmärksammade hela skolan den internationella FN-dagen med att ägna sig åt FN:s arbete, barnkonventionen, alla människors lika värde och rättigheter. Lärarna i samhällsorienterade ämnen har under hösten planerat temadagens innehåll utifrån kursplaner och elevernas ålder för att möta dessa viktiga områden som också breddar och fördjupar det värdegrundsarbete vi ständigt arbetar med.

Temadagarna möjliggör att vi kan erbjuda eleverna fördjupningar och i högre grad andra typer av aktiviteter som till exempel att göra film, externa föreläsare, besöka museer och arbete i andra studiegrupper än under de ordinarie lektionerna. Vi ser att detta motiverar elevernas lärande och stärker relationerna mellan elevgrupperna. Lärarna får under dessa dagar möjlighet att medverka i elevernas lärande på andra sätt, något som uppskattas av såväl barn som vuxna.

Axplock av elevgruppers aktiviteter under FN dagen

Elever i åk 2 har på olika sätt och med olika medel arbetat och fördjupat sig i några av artiklarna i FN:s barnkonvention.

Elever i åk2 i Enskede Skola arbetar med FN:s barnkonvention
Elever i åk2 i Enskede Skola arbetar med FN:s barnkonvention

 

I åk 4 har en representant från vår systerskola i Uganda varit och besökt klasserna och berättat om hur skolvardagen ser ut för dessa elever. Våra elever har skrivit brev och gjort filmer till eleverna i Uganda.

En grupp i åk 7 fick göra Rädda Barnens, Livets Lotteri. Eleverna har erbjudits en inblick i hur olika förutsättningar man har som barn beroende på var man föds.

Elever från åk 9 besökte under dagen Forum för levande historia där de med utgångspunkt i Anne Franks liv utforskade – "Om jag bara får vara mig själv" identitet, fördomar och synen på den andre. Redan den 9/12 är det dags för nästa temadag i samband med att vi uppmärksammar Nobel. Vetenskapsdagen planeras av våra lärare i matematik och naturorienterade ämnen.

Att tänka på

Hösten har kommit och fler och fler av våra elever får skjuts till skolan med bil. Detta ökar trafiken runt skolan och innebär en ökad risk för fotgängare och cyklister. Enskede skola är en verksamhetsplats för ca 950 elever och 125 personal. För alla våra elevers säkerhet, små som stora, vi vill uppmana till ett förhållningssätt för att minska trafiken runt skolan:

  • Parkera gärna en bit bort från skolan och följ ditt barn, eller låt barnet gå själv sista biten.
  • Tänk på att hålla en låg hastighet och vara uppmärksam vid övergångsställen runt skolan med omnejd. Barn strömmar till oss från alla håll, på cykel, till fots, ensamma, i grupp, under lek och upptåg eller ibland upptagna av andra tankar.
  • Följ gängse parkeringsregler, stanna inte framför eller på övergångsställen, för nära en korsning så att du skymmer sikten eller vid stopp- och parkeringsförbud.

Jag önskar alla elever ett välförtjänt och härligt höstlov som ger energi och kraft till resten av terminen.

/Sofia Stenberg

Tf rektor

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: