Om skolan

Våra ledord

Kunskap - Kompetens - Mod - Kärlek - Respekt

Vår vision

Enskede skola skall vara en plats som vi är stolta över

  • där barn och vuxna trivs och mår bra,
  • där eleverna har optimala möjligheter att lära och utvecklas,
  • där lärarna har en samsyn på kunskapsuppdraget,
  • där vi utbildar våra elever till globalt ansvarsfulla medborgare.

Vi vill erbjuda en professionell skolkultur som resulterar i bestående kunskap och demokratiska värden hos alla våra elever, en skolkultur som gör att eleverna upplever skolan lustfylld och meningsfull.

Trygghet, trivsel och kunskap skapar vi genom tydliga kunskapsmål och ett vänligt och respektfullt bemötande. Vår personal är välutbildad och engagerad och har höga förväntningar på våra elever.

Vi erbjuder en lärmiljö som kännetecknas av:

  • omtanke, tillit och respekt,
  • meningsfull, relevant och lustfylld undervisning,
  • kreativt, lekfullt och elevaktivt arbetssätt,
  • samarbete elever emellan och mellan elever, lärare och vårdnadshavare,
  • att eleverna ges stora möjligheter till inflytande över sin utbildning.

 

 

Dela:
Kategorier: