Rektors brev

Rektorsbrev augusti 2017

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Enskede skola. Efter ett långt sommarlov är det dags att börja skolan, att åter träffa kamrater och lärare, få lära känna nya elever och lärare som börjar hos oss, få uppleva, lära och utvecklas tillsammans!

Nyheter

Under sommaren har det skett en del förändringar i våra lokaler. I matsalen har vi äntligen fått nya bord och stolar som genom sitt material ska minska buller och på så vis ge oss en ännu trevligare lunchupplevelse.

Från och med i höst kommer alla klasser ha ett hemklassrum där undervisningen i huvudsak kommer genomföras. Hemklassrummen kommer erbjuda våra elever en lärmiljö med mindre stress och större förutsägbarhet. Vi kommer under läsåret fortsätta att rusta och fräscha upp våra salar med fokus på en lärmiljö som ska vara tillgänglig för alla våra elever. Praktiska och estetiska ämnen kommer emellertid fortfarande bedriva sin undervisning i specialsalar.

Skolgården nere hos förskoleklasser och fritidshemmet Framtiden har färdigställts och erbjuder en inspirerande och kreativ miljö för utelek. På stora skolgården pågår en rustning med fler bord och bänkar för att kunna umgås vid.

Mobilfri skoldag

Vi inför från och med terminsstart mobilfri skoldag på hela skolan. Om eleverna har med sig sina mobiler till skolan lämnas dessa in på morgonen och återfås efter skoldagens slut. Ta del av skolans trivselregler och förväntansdokument så skapar vi tillsammans en atmosfär för trivsel, trygghet och lärande.

Återigen, varmt välkommen tillbaka till ett nytt läsår. Jag och personalen ser fram emot att träffa Er, elever och föräldrar!

Sofia Stenberg
Rektor

Dela: