Rektorsbrev april 2017

För många inleddes påskledigheten med oro och rädsla för vad som händer i vårt samhälle i och med händelserna på Drottninggatan. För vår verksamhet har händelserna inneburit att vi ser över våra rutiner för krisberedskap, utflykter, kommunikation mm. Vi är också särskilt uppmärksamma på hur våra elever kan ha påverkats av dessa händelser tillsammans med vårt professionsstöd i elevhälsoteamet och vid behov också stöd från utbildningsförvaltningens traumateam.

Litteraturdagen 24/4
Vi firade litteraturdagen genom att låta eleverna uttrycka sig med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Exempel på aktiviteter som pågick under dagen var skrivarverkstäder med inriktning fantasy och fanfiction, inspelning av boktrailer, skapande av bokomslag, konstruktion av tittskåp och tonsättning av egenskrivna raptexter. Vi hade även en dramagrupp och författarbesök av Sandra Bejer för årskurs 9. Svenska författare som Lennart Hellsing och Astrid Lindgren jobbade också eleverna med på olika sätt. Målet med dagen var att att eleverna skulle växa som människor genom litteraturen.

Förändringar i skolledningen
Torbjörn Falk, bitr. rektor åk 7-9, har avslutat sin tjänst på Enskede skola. Torbjörn uppfyller nu en annan dröm, att baka och driva sitt eget café. Rekrytering av ersättare pågår och vi hoppas kunna presentera en ny medarbetare och skolledare till höstterminen 2017.

Tina Lyckman, bitr. rektor åk 4-6, påbörjade sin anställning 1 april. Under veckorna som gått har Tina hunnit bekanta sig med elever, personal och lokaler.

Till hösten kommer ytterligare förändring att ske då bitr. rektor Louise Karlsson kommer börja ett nytt arbete som rektor för en annan skola i Stockholm. Kristina Attersand som vikarierat på deltid som bitr. rektor för åk 4-6 sedan augusti och kommer gå in som tillförordnad bitr. rektor på heltid from 26/6 -31/12 2017.

Aktuellt just nu
Våra elever i åk 6 och åk 9 är i färd med att avsluta sina nationella prov och lärarna arbetar intensivt med att sammanställa resultaten. Resultaten analyseras i arbetslag, ämneslag och i den pedagogiska ledningsgruppen, utifrån det planerar vi nästa läsårs insatser. 

Renoveringen av Framtidens gård inleddes äntligen den 19/4. I bifogad länk finns bilder och en kort artikel från invigningen http://sisab.se/sv/om-sisab/nyheter/2017/soligt-mini-spadtag/ Projektet beräknas vara klart till den 1 Juli 2017.

Implementeringen av de nya läroplanerna [SS1] och programmering på schemat har påbörjats.  Eleverna i mellanstadiet har fått börja skriva kod och jobba med blockprogrammering. I fritidshem och förskoleklass har pedagogerna under våren haft workshops för att våra elever i dessa verksamheter redan nu under våren ska få påbörja sitt lärande inom detta spännande område.

Vårterminen går i en rasande fart och vi har inte många hela skolveckor kvar då olika högtider ska firas och därmed bjuder på ledigheter. Till helgen firas Valborg och vi hoppas kunna sjunga in våren och därmed välkomna vårens värme och färgprakt.

 

Sofia Stenberg
Rektor

 

 

Dela:
Kategorier: