Biblioteket

Om biblioteket

Enskede skolas bibliotek är ett modernt, välutrustat och datoriserat studiebibliotek med ett centralt läge i skolan. Här finns cirka 30 arbetsplatser, 6 datorer och kopieringsmaskin. Skolbiblioteket är bemannat med utbildad bibliotekarie som vägleder elever och personal till skön-och facklitteratur och bistår vid informationsökning. Hit kommer elever både enskilt och klassvis för att låna böcker, söka information, ha sagostund, boksamtal och andra läsfrämjande aktiviteter. En del av skolans specialundervisning sker också i anslutning till biblioteket.

Stockholms stads grundskolors skolbibliotek har bytt datasystem och du når självservicen via http://skolbiblioteket.stockholm.se/#/ Kontakta skolbibliotekarie Malena Martinger Storme för frågor.

Stockholm stad har antagit en kommungemensam skolbiblioteksplan som reglerar skolbibliotekets verksamhet och ansvarsfördelning. Läs den här  

Det börjar dra ihop sig till sommarlov för eleverna och det lämnar förhoppningsvis gott om tid till lustläsning. Jag har sammanställt en lista (boktips sommarlov.pdf) som jag hoppas kommer falla både elever och vårdnadshavare i smaken, för glöm inte att en gemensam läsupplevelse är något magiskt. För er i åk 6 och uppåt finns dessutom mängder av tips på mitt instagramkonto @enskedelaser! Glad sommar önskar Malena Martinger Storme.

 

Vision

Skolbiblioteket ska upplevas som en positiv plats som stimulerar tankeutbyte, kunskapsutveckling, demokratiska värderingar och informationskompetens för både elever och personal. Verksamheten ska vara integrerad i lärandet på alla nivåer. Genom skolbibliotekets språkfrämjande arbete skall elevernas språk och läsförståelse utvecklas och stimuleras.

Skolbibliotekarien

I biblioteket arbetar Malena Martinger Storme, hon har ett stort intresse för barn- och ungdomslitteratur och är mån om att alla elever ska hitta en bok som passar just dem. För att främja läsning håller hon i olika läsfrämjande aktiviteter men är även en resurs när det gäller källkritik och informationssökning, till exempel. Läs gärna mer om biblioteketsverksamheten och bibliotekariens arbete i Bibliotekets arbetsplan. Du kan också läsa mer om Malena och hennes roll på skolan i Skolbiblioteksbloggens intervju samt få tips på bra läsning genom att följa Enskede läser på Instagram.

Varför är läsningen så viktig?

"Att läsa är att resa. Genom läsningen reser du till andra världar, tider och länder och med hjälp av din fantasi ser du bilderna framför dig. Du lär känna människor som kanske inte liknar dem du träffar varje dag. Du lär dig att förstå hur andra människor fungerar och utvecklar en empati för dem. Dina vyer vidgas och på så sätt får du möjligheter att påverka ditt såväl som andra människors liv".

Följande tre texter handlar om läsning:

  • I Läs med barnen få ni bland annat tips på skönlitterära böcker, bilderböcker samt rim och ramsor som passar eleven i förskoleklassen till år 3.
  • I Därför ska vi läsa med våra barn och elever får ni bland annat tips på högläsningsböcker för elever i årskurserna 4 till 6.
  • I Därför ska vi läsa! kan ni läsa om vikten av att vara en läsande förebild bland annat. Om läsning i årskurserna 7 till 9.

HBTQ-böcker

Skolbibliotekarie Malena Martinger Storme har sammanställt en lista med ett urval av de böcker vi har i beståndet som har HBTQ-tema på något sätt, mer eller mindre uttalat. Listan är sorterad efter tänkt målgrupp och innehåller också förslag på grafiska romaner (serier) med nämnda tema. Du hittar listan här(pdf)

Öppettider:

Måndag-fredag kl. 8.30-15.00

Malena Martinger Storme, Skolbibliotekarie
E-mail: malena.martinger.storme@stockholm.se
Telefon: 08 - 508 168 06

Dela: